Det Här Behöver Du Tänka På Inför En Takläggning

post thumb
by Hemron/ on 12 Oct 2020

Det Här Behöver Du Tänka På Inför En Takläggning

Inför en takläggning bör du börja med att göra upp en budget och fundera över material, färger och behov som till exempel tålighet och önskemål kring underhåll. Vi hjälper dig gärna med en kostnadsfri besiktning där vi ser över ditt befintligt tak, det material, lutning och skick det är i. Faktorer som bidrar till standarden är takunderlag, tätningar och den taktyp som utgör det yttersta lagret, till exempel brickor eller tegel. En renovering kan räcka, men ibland är det mer kostnadseffektivt att byta ut taket.

Papp och shingel som takmaterial

Takarbete Stockholm har stor vana av att lägga tak och vet vad som är rätt sorts material för ditt tak. Ett modernt material är till exempel shingel. Det har överlappande element, består av glasfiber som gjorts vattentäta och täckts med oxiderad asfalt. Asfalten kan innehålla naturlig skiffer eller andra mineraler, är underhållsfritt men oorganiskt material. Shingel är exklusivare än papp, och ger många valmöjligheter vad gäller färg och form. Att byta takbeläggning kan kräva bygglov.

Viktigt vid takläggning och ytterligare möjligheter med material

Att tänka på vid takläggning och byte av tak är bland annat budget, garantier, samt kostnader för material och arbete. Att lägga tak kräver rätt sorts material, skruvar, spikar och beroende av tak används även olika sorts tätningsmaterial som kan vara silikon, tätband, underlagspapp eller annat. Viktigt att det är anpassat för typen av tak så att det håller länge och tätt. Utöver papp och shingel, så finns även plåt-, betong- och tegeltak. För takpannor krävs en lutning på åtminstone 14 grader för att regnet ska kunna rinna av.

Tak i betong, stålplåt och tegel

Betongpannor – takpannor av betong täcker många småhus, både som 1-kupiga och 2-kupiga. De är tåliga och kan väga lika mycket som tegelplattor av lera. Ett annat material, stålplåt, har länge skyddat hus, kyrkor och ladugårdar och har en lång livslängd. Stål- och aluminiumtak väger en del mindre än betongpannor. Det finns mycket att utforska vad gäller kvalité, om materialet är organiskt och prisbild vid takläggning.

Även tegelpannor som funnits sedan långt tillbaka finns 1-kupiga och 2-kupiga. Teglet kan hålla i upp till 100 år och får en vacker platina med tid, väder och ålder. Tegelaket blir levande med små tonskiftningar i färgen. Taklutningen behöver vara minst 22 grader. Som du kan läsa finns många olika detaljer att ta hänsyn till.

Sammanfattningsvis, några punkter inför takläggningen:

• Ta reda på taktyp och lutning, sadeltak är vanligt förekommande
• Budgetera och räkna på pris för olika passande material för under- och övertak, samt arbetskostnader
• Ta in en offert
• Materialvalet – tänk på kostnad för typ av material, livslängd och tålighet
• Ta hänsyn till hur ofta underhåll behöver göras, fuktreglering och avvattningssystem