Har Fastighetsägare Skyldighet Att Montera Snörasskydd?

post thumb
by Hemron/ on 01 Oct 2020

Har Fastighetsägare Skyldighet Att Montera Snörasskydd?

Snart är vintern här och det är dags att snösäkra din fastighet. Varje år sker flera olyckor och skador orsakade av snöras. Snöras är som små laviner från lutande hustak. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att undvika att snöras inte orsakar skador på person eller egendom.

Montera ett snörasskydd på ditt hustak

Fastighetsägaren har som ansvar att ta bort is och snö från sitt hustak om det kan innebära fara på offentlig plats. För att undvika snöras är det viktigt med takskottning men även att montera ett snörasskydd. Det är en skyddsanordning som stoppar upp snön så att den inte får fart och faller ned på marken. Ett snörasskydd kan se ut på olika sätt och finnas i olika modeller, men fyller samma syfte – att hindra snön att falla ned från taket. Var noga med att dimensionera skyddet ordentligt.