Taket Ar Det Viktigaste På Varje Byggnad

post thumb
by Hemron/ on 02 Feb 2020

Taket Ar Det Viktigaste På Varje Byggnad

Enligt en artikel från Jordbruksaktuellt är det vanligt att tak som inte är ordentligt gjorda från grunden flagnar och har sprickor. Man menar på det inte sker med tak som byggts korrekt från början. Sättet att bygga tak lades om i Finland på 90-talet och förr användes en mindre mängd virke, vilket påverkar mer än man trott tidigare. Taket är den del av byggnaden som utsätts för mest påfrestning och därför är det viktigt att ha antimögelbehandlat virke av god kvalitet, dels för takets hållbarhet samt för att inte byggnaden ska fuktskadas. När man gör en takrenovering ska en takbrygga monteras för takläggarens säkerhet.

Skapa en bra grund vid takbygge genom att använda

• Dubbla luftspalter
• Kraftigt virke
• Underlagspapp