Viktig Takskötsel – Dags Att Lägga Om Tak

post thumb
by Hemron/ on 21 Jun 2020

Viktig Takskötsel – Dags Att Lägga Om Tak

Att lägga om tak är ett stort jobb men det är inte så svårt att göra som man kan tro men det krävs en noggrann planering om man ska göra det. Det första steget när väl planeringen är utförd är att plocka bort de gamla pannorna. När det är gjort behövs det göras en takbesiktning av underlagstaket för att undersöka eventuella fel och brister i det. Om det finns några fel får man lägga om även underlagstaket annars kan man gå vidare till att lägga de nya pannorna. Det är viktigt att jobbet utförs med stor noggrannhet och tanke på säkerheten för de som kommer behöva arbeta på taket senare.